Generalforsamling onsdag d. 21. marts

Kære medlemmer

Årets generalforsamling finder sted onsdag d. 21. marts kl 18.30 i skuret på Nyvej 32. Udover selve generalforsamlingen ønskes også et diskussion omkring ÆDGKs fremadrettede visioner, så mød op og byd ind med dine tanker.

Eventuelle punkter til dagsordenen må meget gerne sendes til bestyrelsen inden mandag d. 19. marts.

Spred det glade budskab og husk at betale dit kontingent.

Vedtægter findes her