Generalforsamling 2018

Hvordan kan man se, om man har haft besøg af discgolfere?

Tak for god ro og nogenlunde orden til de fremmødte.

ÆDGK6100 siger mange tak til Michael Lücke og Bo Dall Jørgensen for deres mangeårige virke i bestyrelsen og i JV-udvalget. Michael er en af the founding fathers og Bo har næsten også været med fra starten. De skal begge have en STOR tak for deres arbejde for disc golf på både lokalt og regionalt plan. 

Sammensætningen for den nye bestyrelse i ÆDGK6100 er flg:
Dennis Thygesen, formand
Rasmus Dilling, kasserer (ny)
Per Flugt Sørensen
Michael Schwebs
Kenny Damm Jacobsen (ny)

Suppleanter
Nis Kaare Hansen
Mikkel Zeeb (ny)

Det er sgu et stærkt hold!

Referatet findes herunder.
Referat 2018

Det bliver en fed sæson…