Generalforsamling 2020

Klubben har netop afholdt sin årlige generalforsamling.

ÆDGK6100 siger mange tak til Mikkel Zeeb for sit virke i bestyrelsen, og varmt velkommen i bestyrelsen til René Pedersen.

Det blev besluttet at hæve kontingentet fra 2021, således at et aktivt medlemskab koster 300kr og et passivt 100kr.