Indkaldelse til generalforsamling 2019

Så er sæson 2019 på trapperne. Som altid startes sæsonen med den årlige generalforsamling efterfulgt af spil på banen i Kløften.

Generalforsamlingen finder sted i vandtårnet kl 13.00 d. 24. marts 2019

Husk at indbetale dit kontingent for 2019 for at være stemmeberettiget. Det kan gøres via bankoverførsel eller via mobilepay.

Se her for indbetaling af kontingent.

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne følgende:

3.3.3. Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes hvert år inden den 31. marts, skal mindst behandle følgende dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning samt fremlæggelse af klubbens målsætning.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab, budget samt kontingentfastsættelse.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand – Dennis Thygesen modtager genvalg
  7. Valg af kasserer – Rasmus Dilling modtager genvalg
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Kenny Damm Jacobsen og Michael Schwebs modtager genvalg. Mikkel Zeeb modtager valg.
  9. Valg af suppleant – Per Flugt sørensen modtager valg
  10. Eventuelt

Ønsker et medlem et punkt under “behandling af indkomne forslag” bedes man sende en mail til bestyrelsen@dgk6100.dk.

Se vedtægterne her.

Bestyrelsen ser frem til at se jer alle, samt præsentere sæson 2019. Vi får rigeligt at se til – det bliver en spændende sæson!