Jysk Vintertour

Formål

Jysk Vintertour er et initiativ for at fremme sporten i den mørke tid og samtidigt styrke de sociale relationer mellem discgolfere i Jylland.

Mål

Gennem én fast månedlig turnering at give jyske discgolfere mulighed for at holde relationer og spil ved lige henover vinterhalvåret.

At give lokale klubber mulighed for at opnå erfaring i at afholde turneringer.

Jysk Vintertour 2019-2020
13. udgave af Jysk Vintertour skydes snart i gang. Datoerne for de enkelte afdelinger er som følger:

Søndag d. 10. november: Momhøje, Discgolf – Vest. Tee-off kl. 09.30. TD: Karsten Iversen

Søndag d. 8. december: Silkeborg. Tee-off kl. 09.00. TD: Jakob Burkard

Søndag d. 12. januar: Odense. Tee-off kl. 09.30. TD: Jeppe Svendsen

Søndag d. 9. februar: Aalborg. Tee-off kl. 09.30. TD: Kristian Engsig

Søndag d. 8.marts: Vojens. Tee-off kl. 09.30. TD: Dennis Thygesen

Samlet stilling og resultater 2019-20

Statistik på JV

 

 

 

 

 

 

Turneringsformat

Ændringer i kursiv

Der spilles 30 huller til en afdeling af Jysk Vintertour. Grundet den stigende tilslutning er det valgt at holde JV til 18 hullers banerne i Jylland.

Der spilles fra samme tee i Open- og Amatørrækken.

Deltagerne fordeles i grupper efter lodtrækning til første runde, der består af 12 huller og efter seedning til de sidste 18 huller.

Der er en kort frokostpause mellem de 2 runder, svarende til den tid det tager TD´en at regne scoren ud (ca. 30 min.) – så medbring madpakke!

Det er muligt at deltage i Open- eller Amatørrækken.

Deltagergebyret er på 50 kr

  • 10 kr pr deltager går til en ACE pulje. Puljen går videre, hvis ingen laver et ACE.
  • 10 kr pr deltager går til den samlede præmie (ÆDGK6100 er tovholder).
  • 10 kr pr deltager går til en CTP pulje (ALLE skal have en chance).
  • 20 kr pr deltager går til præmier i henholdsvis i Open- og Amatørrækken, fordelt efter deltagerantal. Eksempel: Er der 10 deltagere i Open- og 15 Amatørrækken, spilles der i Openrækken om 200 kr (10*20 kr) og 300 kr (15*20 kr) i Amatørrækken.
    Der er præmier til 1. og 2. pladsen i begge rækker, fordelt med henholdsvis 75% og 25% af præmiepengene. Ved flere end 15 deltagere i en række vil der også være en tredjepræmie, fordelt med henholdsvis 50%, 30% og 20%

Tilmelding er IKKE nødvendigt forud for turneringen.

Alle afdelinger starter kl. 09.30 medmindre andet er anvist.

Der er præmier til de samlede vindere af Jysk Vintertour 2018/19 i både Open- og Amatørrækken. Præmieoverrækkelse finder sted i Aalborg umiddelbart efter afslutningen af 5. afdeling søndag d. 10/3 2019.

Pointfordeling:

Den samlede vinder af den Jyske Vintertour er den der opnår flest point efter at alle 5 afdelinger er afholdt. Point fordeles efter antal deltagere, der hver især repræsenterer 5 point. Er der 20 deltager får 1. pladsen 100 point, 2. pladsen 95, 3. pladsen 90 point, 4. pladsen 85 point osv. Er scores ens for to eller flere spiller fordeles point således:

  1 runde 2 runde Samlet  score point
Spiller 1 25 49 74 100
Spiller 2 24 51 75 95
Spiller 3 25 50 75 95
Spiller 4 26 52 78 85

 

Point fra de enkelte afdelinger lægges sammen og der kåres en samlet vinder i Open- og Amatørrækken. Scoren fra alle afdelinger tæller i det samlede regnskab og man skal have deltaget i mindst 3 afdelinger for at få en placering i Jysk Vintertour 2014/15.

Tournament Director (TD)

TD´en skal sørge tage imod deltagergebyret.

TD´en er ansvarlig for at 10 kr pr deltager bliver overført til ÆDGK6100 – reg 7932  konto 1034328 – eller at pengene bliver overdraget et deltagende medlem af ÆDGK6100.

TD´en er ansvarlig for udbetaling af CTP præmie. HUSK: CTP hullet skal være inden for alles rækkevidde.

TD´en er ansvarlig for udbetaling af præmiepenge til de respektive vindere.

TD´en inddeler deltagerne i grupper.

TD´en skal give de deltagende spillere fra ÆDGK6100 resultaterne med. ÆDGK6100 vil derefter sørge for at de bliver offentliggjort.

TD´en kan herefter se frem til klapsalver og eventuelt et skulderklap.

ÆDGK6100

–         er overordnet tovholder på Jysk Vintertour 2014/15.

–         er ansvarlig for at opdatere den samlede stilling

–         formidler nyheder i forbindelse med turneringerne.

–         Sørger for præmier til den samlede stilling.

Turneringssite: www.dgk6100.dk

Kontakt: kontakt@dgk6100.dk
TD-koordinator: Per Flugt Sørensen 22 41 11 99

Facebook:
Jysk Vintertour
Æ Disc Golf Klub 6100

JV 2018/19
Stilling og resultater 2018/19

JV 2017/18
Stilling og resultater 2017-18

JV 2016/17
Stilling og resultater 2016/17

JV 2015/16
Stilling og resultater 2015/16

JV 2014/15
Stilling og resultater JV 1415
claeswuertz.dk

JV 2013/14
Resultater og stilling 2013-14
Claes på tur

JV 2012/13
Resultater fra 2012-13

JV 2011/12
Ebeltoft: Resultater
Haderslev, Kløften: Resultater
Horsens, Bygholm Park: Resultater
Aarhus, Tilst Bypark: Resultater
Silkeborg:
Samlet stilling 2011-12

Jysk Vintertour 2010/2011
Se den samlede stilling efter 4 afdelinger her.
Resultater fra Horsens findes her.
Resultater fra Aalborg findes her.
Resultater fra Aarhus findes her.

Jysk Vintertour 2009/2010
Se den samlede stilling efter 4 afdelinger her.
Resultater fra Århus findes her.
Resultater fra Haderslev findes her.
Resultater fra Silkeborg findes her.
Billeder fra Silkeborg

Vintertouren 2008/2009
Se billederne fra Afdeling #1 her.

Vintertouren 2007/2008
Se resultaterne fra Afdeling #1 her.
Se resultaterne fra Afdeling #2 hos Bjarne.
Se resultaterne fra Afdeling #3 her.

Se billeder fra Afdeling #1 her.
Se billeder fra Afdeling #2 her.
Se billeder fra Afdeling #3 her.