KJ Nybo vinder i Gram

Gram Slot disc golf bane lagde kurve til fjerde afdeling af JV 2018/19. I open-rækken så vi for en gangs skyld andre end the usual suspects i førergruppen til anden runde. Suverænt i front efter -10 på de første 12 huller lå Karl Johan Nybo, der efter forventning også kørte sejren sikkert i hus med -11 i anden runde (18 huller). Nye ansigter blandede sig i toppen efter første runde, hvor KJ fik følgeskab af Kristian Engssig, Kasper Borgen og Chris Lodahl. Thomas “Kong Vinter” Rasmussen måtte spille sig op i feltet fra chase card, men det formåede han også. Slutresultatet blev endnu en delt score for Thomas og Kristian, men denne gang for andenpladsen. Thomas fører dog suverænt den samlede stilling inden sidste afdeling i marts. Jacob T Jakobsen og Christian Madsen ligger på de efterfølgende placeringer.

Troels Rasmussen sætter (vistnok) sit putt på hul 4

I am-rækken lå Lukas Enevoldsen og Søren Handrup lige efter første runde. Men Rasmus Jessen gjorde et ihærdigt forsøg på at hente de førende. Med en runde på -7 spillede han sig op på andenpladsen for dagen. Søren kunne lige akkurat holde sig i front med -4 i anden runde. Én afdeling – én sejr til Søren for denne sæson. Den samlede stilling i am føres af Rasmus Jessen foran Jonatan C. Hansen og Ole Raun. Spændende om Rasmus kan holde nerverne i ro på hjemmebanen til afslutningen i Aalborg d. 10. marts.

Jonatan C. Hansen på hul 6 i Slotsparken

ACE puljen kom endelig i spil ved afdelingen i Gram. Det kan godt mærkes at vi i denne sæson kun har spillet de “store” baner, da puljen gik videre hele fire gange, inden Thomas Rasmussen nappede den i skoven. 2190kr hik han hjem med.

JV 2018/19 glæder sig til at afslutte touren på Dino’ernes “nye” bane d. 10. marts. Sætter vi mon deltagerrekord i den forbindelse?

Se resultater og den samlede stilling på JV-siden

Microsoft 70-532 Dumps PDF

Side by side with him is the grandmother s mood and demeanor, still comfortable, laughing. Jiacheng sent him out on the Microsoft 70-532 Dumps PDF train, he asked, I do not know the woman, called her accounting appropriate That is my mother s hometown a Microsoft 70-532 Dumps PDF baby girl, college accounting graduation, it is very honest. Ruijuan disdain to say, nonsense, I am too lazy to listen to it.Jia Cheng said that you do not Developing Microsoft Azure Solutions want to hear, I do not say that is. She raised her vigilance, and immediately 70-532 Dumps PDF anger filled her eyes.You 70-532 Dumps PDF shouted, you blame this man, I have nothing to go with you, and you ordered me to go with anything else She felt that Microsoft 70-532 Dumps PDF she had suffered a great shame and immediately saw the true nature of Yang Zhigang and even the traffickers. Little sister correct her, really foreigners MCP, Microsoft Specialist 70-532 also make sense, the fake foreign Microsoft 70-532 Dumps PDF devils worst, now the government specifically crackdown.

I remember this has always been very accurate, huh, huh in fact, I said Microsoft 70-532 Dumps PDF you will not be angry, the heart may be sour, but I still do not hide in front of you, you appreciate me is not this I remember what the girl s dress is a must, you see years later, I remember you remember not sure Oh, not to Microsoft 70-532 Dumps PDF say that I specifically remember that it was memorial memorial left by the Army Special Microsoft 70-532 Dumps PDF Developing Microsoft Azure Solutions Forces the ability of the naked eye to Microsoft 70-532 Dumps PDF observe is never forget , what the aircraft warship tanks and vehicles glide from my MCP, Microsoft Specialist 70-532 sight, they I can subconscious mind in my mind you say, remember what girls wear it is not easy You are in the street itself is a glamorous and beautiful landscape, I can do not pay attention Is it never forget when I noticed Do you remember what you wear A blue, Chinese style, front knit, blue, white floral sleeveless top with two fair, delicate arms and a red rope tied to the wrist a 70-532 Dumps PDF seven quarter light blue Jeans, barefoot white feet you later told me you most like to wear summer socks, what socks do not like to wear wearing a pair of light colored sandals. The birds are in the low places and can be very birds.Although I am not a bird nowadays, when the rare birds come first, I still follow the principle of the bird of this kobold. What can I do without any human being Actually, I really want to say Microsoft 70-532 Dumps PDF that I am a brother of a country, so why But who is willing to listen to me I do not have the courage to say ah Am I counting eggs A soldier only, or outside In view of the fact that there is no trivial matter in foreign affairs, we will not hold discussions until now.

More people are not easy to make mistakes, even when on the loss to avoid worrying regret, because there are so many people are the same fate, but not me, Developing Microsoft Azure Solutions the scene is justified, wife 70-532 Dumps PDF and children confessed in front. The mayor, is a http://www.testkingdump.com good guy compassionate MCP, Microsoft Specialist 70-532 people, do not say steady calculation, there are Liu Cheng grasp. He is also Microsoft 70-532 Dumps PDF a poor man and has an unpleasant Microsoft 70-532 Dumps PDF experience in his family.If he is not as bad as Microsoft 70-532 Dumps PDF his family was at, he is Microsoft 70-532 Dumps PDF laid off as early as possible.

JV kommer til Gram

Søndag d. 10. februar tager Gram Slot imod fjerde afdeling af Jysk Vintertour 2018/2019. Den permanente bane spilles på dagen, men flere af hullerne kommer i spil igen til DM i september.

Program
8.30 – Registrering
9.10 – Spillermøde
9.30 – Tee-off 1. runde (lodtrækning). Der spilles 12 huller (1-11+ 18)
Ca12.20 – Tee-off 2. runde (score). Der spilles 18 huller (1-18)
ca16.00 – Præmieoverrækkelser

Der er endnu ingen, der har formået at nappe ACE-puljen i denne sæson. Den er derfor af rekordstørrelse. Af samme grund vælger TD at alle med et ACE på dagen får del i puljen.

Hent caddiebogen her.

Vi ses på slottet.

TD

Cisco 400-101 Vce & PDF : CCIE Routing and Switching Written v5.0

In the night, Cisco 400-101 Vce & PDF I 400-101 Vce & PDF can t see http://www.passexamcert.com how Wang Luoguo Cisco 400-101 Vce & PDF looks like a scorpion. The second time he rubbed his CCIE Routing and Switching Written v5.0 CCIE 400-101 shoulders, he did not hide. Are Cisco 400-101 Vce & PDF we going to have a place after that asked Yoyo.

She brought the wedding CCIE 400-101 clothing purchased for the 400-101 Vce & PDF North, burned ashes under the tomb, with the ashes into the coffin. He also hates the golden baby CCIE Routing and Switching Written v5.0 and the raiqin.The stock has just come out of a hint of roar. He pushed her out, silently blessing her in the heart.In retrospect, she really scared a bit. The last touch, is Cisco 400-101 Vce & PDF a dark brown sunglasses that is said to close the windows of the soul. He pondered for a long time before saying that I Cisco 400-101 Vce & PDF had a sense of guilt.Small Seiko mind startled, may Cisco 400-101 Vce & PDF not be ruined a strange rural girl sent repentance. She spoke in a loud voice Ruijuan first time to listen to Ochiko talk show, did a good job, but also admiration.

In the early seventies, it was still a wilderness area on the outskirts of 400-101 Vce & PDF the city. While man can never effectively control his own soul, he can only Cisco 400-101 Vce & PDF turn to God.Later, God declares that it Cisco 400-101 Vce & PDF is already dead and God does not exist. Only long term temporary bullock is still a good hand.Women 400-101 Vce & PDF are by no means involved, and Sau Sau and Cocoon do not overdo it. Jiacheng is even more shabby CCIE 400-101 monks scratching their heads, closing Guan Gong upside why spend money, I Cisco 400-101 Vce & PDF still did not understand this spirit. Jia Cheng tightly grabbed his head and said Well, you said okay, you have to prepare to spend money, can not afford to set the Wolves can not be wolf, can not CCIE Routing and Switching Written v5.0 untied the belt can not sell prostitution, so to speak about it Ruijuan a curl one s lip, do not say hooliganism, Confucius most opposed.

Tæt i toppen efter 3. afdeling af JV

Tredje afdeling af JV 18/19 blev afholdt i Tilst i søndags. Vejret til trods, var 51 spillere mødt frem til en dyst, hvor blæsten og regnen var de værste modstandere.

Sensationen lurede i OPEN, hvor Thomas Rasmussen måtte i omspil med Kristian Engsig om sejren. Thomas formåede dog at holde hovedet koldt i omstillet og vandt en JV afdeling for Gud-ved-hvilken gang.

Thomas fører den samlede stilling med 255 point, efterfulgt af Jacob T. Jakobsen og Christian Madsen der har henholdvis 220 og 210 point.

I AM-rækken kom Rasmus Jessen bedst fra land med en score på 41 i første runde (13 huller). Tre kast bagefter fandt man Lukas Enevoldsen, der ikke var tilfreds med sin placering, så han fandt det gode spil frem og nappede sejren med ét kast til Jonatan C. Hansen og Mads Jensen, der delte anden pladsen.

Rasmus Jessen og Jonatan C. Hansen fører nu den samlede stilling, hvor begge spillere har 415 point og 25 point ned til 3. pladsen, hvor Frederik Sørensen befinder sig. Med to afdelinger tilbage på to forskellige baner lægges op til en spændende afslutning på årets tour.

Næste afdeling er søndag d. 10. februar på Gram Slot disc golf bane. Stay tuned.

Resultater og samlet stilling findes her.

Best Isaca CRISC PDF

Dog Wazi partial reflexive phase laughed, you should have taken the first step, this is CRISC PDF a new age, Isaca CRISC PDF you do not go away Father s Isaca CRISC PDF lips fluttered without speaking. At that time, I heard Isaca CRISC PDF CRISC PDF shouts, the whole village of men and women alike mobilized, like playing Japanese devils, and soon caught that CRISC Certification CRISC man, and soon put the man killed, and soon came a distant aunt hanging tree hanging in the village Dead news. Because all the formalities are lawful and there is no Certified in Risk and Information Systems Control evidence of bribery by Isaca CRISC PDF any official, everyone is safe and sound.

After being explicitly rejected, she would CRISC Certification CRISC no longer insist on it. Linglong is self satisfied and Isaca CRISC PDF unwilling to be a Isaca CRISC PDF bride of ordinary family CRISC PDF Jiayu hiding in the locker room, but it is generously interspersed among the guests, Isaca CRISC PDF talking about the weather, prices, customs, and Isaca CRISC PDF other things in London. But the customers are more than before. Zuofen listened to Axiang Certified in Risk and Information Systems Control so naked, his face was a little feverish, and his head was lowered.

Real estate company s share of income, that position, she could not bear to give up. After taking a seat CRISC PDF in Zhenlong s office, the owner said, Blind, you have to Isaca CRISC PDF drink Certified in Risk and Information Systems Control water and you fall CRISC Certification CRISC by yourself. Wu film length more than 40, 50 year old shouted should be, born old, tall.Every other period of time, most of them are twilight moments wandering through the dozen or so buildings and talking to their residents about their hometowns. Goddess, where are you He did http://www.testkingdump.com not dare to abruptly ask people present, including Jiacheng and Ruijuan. Ocarina visit the uncle s most important task is not completed.Since we can not regret it when we say that we are crazy, we Isaca CRISC PDF must honor and save the small north and his diner. She hurried to the bank to do savings, detour to Yang Zhigang home, the gold and silver jewelry and Isaca CRISC PDF high level clothes and unused passbook, locked in a box placed under the bed.

Stort fremmøde til JV #2 i Randers

2. afdeling af Jysk Vintertour kom forbi Randers i december. Traditionelt set er det decemberafdelingen, der har lavest fremmøde, men ikke i år. Afdelingen er indtil videre den næstbedst besøgte i JVs historie. 54 spillere meldte sig klar fra start og næsten alle kom i mål.

Frederik Sørensen nappede sejren i AM-rækken og spillede sig samtidigt op på 1. pladsen i den samlede stilling. Daniel Jørgensen er dog kun 5 point efter på 2. pladsen. Stærkt spillet af begge!
I OPEN-rækken troede alle endelig at Thomas Rasmussen skulle vippes af tronen, om ikke andet så bare for en enkelt gang. Desværre kunne en stærkt spillende Nikolaj Hedevang Nielsen ikke holde Thomas bag sig på de sidste huller. Jakob T. Jakobsen spillede sig med en 3. plads op på den samlede 2. plads i tabellen.

Tak til at spillere for en god dag i Randers. Og STOR tak til TD, Iben Blaabjerg.

Næste afdeling er på banen i Tilst søndag d. 13. januar.

Resultater og samlet stilling

Provide Latest Microsoft 070-461 Demo

Well, even if, right, you want a good word, you can not think Haha, that had to, it, the sky, fantasy it. He was still out of breath http://www.passexamcert.com gasping happy, fucking, I pick coal, there is a Miss Escort. Little North back to the store unhappy, but also look back three steps Cocoon figure. When the woman went a long way, Jia Chengcai wore the socks of women together with the goods on her own stall, stuffed Microsoft SQL Server 2012 070-461 them in the peasant buyer Microsoft 070-461 Demo s bag, said to him and paid the money. People could be separated from the belly, said she was not allowed Microsoft 070-461 Demo to embark on the road early, and Zhen Yilong do nothing. He sucked a drink, showing his cards In addition, I tell you, 070-461 Demo at present, I have not settled down plan to go to Tibet to Querying Microsoft SQL Server 2012 take a trip at least six months, conditions permitting, but also ready to go abroad for a period of time.

He Microsoft 070-461 Demo thought Microsoft 070-461 Demo that http://www.examscert.com Yunwei knew that this happened and would stop it. After a Microsoft 070-461 Demo while, Querying Microsoft SQL Server 2012 the sky 070-461 Demo was high and the Microsoft SQL Server 2012 070-461 sun was shining. I

I Querying Microsoft SQL Server 2012 believe that my life is going to be a leader, influenced by my father s revolutionary Microsoft SQL Server 2012 070-461 ideals. Especially in Microsoft 070-461 Demo recent Microsoft 070-461 Demo years, Dalian s 070-461 Demo per capita living standards have improved, and it Microsoft 070-461 Demo Microsoft 070-461 Demo has become more and more enjoyable. Corners of the world, life and death and total. However, Gao Luan does not know that it is too much money or too much gas. I have never been accustomed to http://www.testkingdump.com/070-461.html getting together with too many people, and I have not joined their group.

Sascha Görtz holder fødselsdag

For tredje år i træk afholder Sascha en PDGA-sanktioneret fødselsdagsfest på banen i Flensborg. Turneringen løber af stabelen d. 29. december.

Klik PDGA for mere info

Online tilmelding er åben her.

Microsoft 70-346 Prep Guide : Managing Office 365 Identities and Requirements

I think you Microsoft 70-346 Prep Guide are Managing Office 365 Identities and Requirements a derogatory Microsoft 70-346 Prep Guide person. Zhang Haoran is telling his disciples his choice. Don t stop, continue http://www.passexamcert.com/70-346.html to ride, there are too many people 70-346 Prep Guide here. Therefore, he still has a certain Microsoft 70-346 Prep Guide appeal. Li s stick was just landing, and Lu Song s hands covered his sharp Microsoft 70-346 Prep Guide head. What Microsoft Office 365 70-346 medicine is sold in the head gourd.

Microsoft 70-346 Prep Guide Jia Cheng said prickly 70-346 Prep Guide heat, you wait most of the day, but also did not sell a coal Niu Juzi said that today s bad luck, I dragged a few alley, no one asked the letter, not eating lunch, really boring, rest here, did not expect to run into you. Twilight, the couple Microsoft Office 365 70-346 silently sat Managing Office 365 Identities and Requirements silent relative, like two cold ducks near the pond, the baby girl is concentrated in school, day and night for college entrance examination. As a result, the police arrested the female Microsoft 70-346 Prep Guide boss that night 70-346 Prep Guide for seven days in custody, is the detention of law and order. Microsoft 70-346 Prep Guide For the first time, she officially published a white paper on marriage to her brother and spiritual pastor. Moreover, we are also a member of the Group.Here, the secretary of the party committee has completely entered the role of breaking away from the speech to impromptu. Two beautiful shop a lot more than the surplus, he felt he was a leader in the field of peasants in the field, full of sense of accomplishment.

Managing Office 365 Identities and Requirements Such a lot of lights are all installed by Lu Microsoft 70-346 Prep Guide Yue, will they bring happiness to her and create a warm Microsoft 70-346 Prep Guide home Micro, micro, Hu not return She snorted gently, and she Microsoft 70-346 Prep Guide was already a http://www.testkingdump.com/70-346.html new bride. The man opened the door and turned on the light. The police were helpless. After all, Microsoft Office 365 70-346 she was only a hostage who was not a fugitive. I will wait for her graduation at home. Announcement does not report worry, this is probably the common feature of 70-346 Prep Guide everyone who struggles outside. That night, he caught mydi, the waist of his new female boss, and the wine glass fell to the ground, not crisp, but a long low.