Sæsonopstart

Vi ses til sæsonopstart i Kløften kl 11.00 på søndag. Programmet er følgende: Først en rask lille generalforsamling (der vil blive kradset kontingentkroner ind), så en bette skål for at hylde den nyvalgte bestyrelse, og så river vi banen fra hinanden. Vi ses på søndag!

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Valg af dirigent og referent.

3. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning samt fremlæggelse af klubbens målsætning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab, budget samt kontingentfastsættelse.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand

a. Dennis Thygesen modtager genvalg.

7. Valg af kasserer

b. Rasmus Dilling modtager genvalg

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. Kenny Damm Jacobsen modtager genvalg

b. Michael Schwebs modtager genvalg

c. Per Flugt Sørensen modtager ikke genvalg. Mikkel Zeeb modtager valg

9. Valg af suppleant:

a. Per Flugt Sørensen modtager valg

10. Eventuelt

Mvh Bestyrelsen